Ogłoszenia

 

 

2022.11.08

Informacja o wyniku postępowania

"Obsługa bankowa w zakresie zlecania bankowi dokonywania wypłat świadczeń pieniężnych
dla bezrobotnych i innych uprawnionych osób realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu"

 


2022.10.27

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu zaprasza do składania ofert  na wykonanie usługi
"Obsługa bankowa w zakresie zlecania bankowi dokonywania wypłat świadczeń pieniężnych
dla bezrobotnych i innych uprawnionych osób realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu"

Dokument do pobrania - Załącznik 2
Dokument do pobrania - Załącznik 3


2021.04.29

Zarząd Powiatu Zawierciańskiego

ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Zawierciańskiego w przedmiocie przyjęcia
Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia na lata 2021-2026
„Osoba niepełnosprawna partnerem na lokalnym rynku pracy”

 

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji - DOC

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji - PDF

Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia na lata 2021-2026

Uchwała - DOC

Uchwała - PDF

Formularz konsultacji - DOC

Informacja na temat wyników przeprowadzonych konsultacji  społecznych - DOC

Informacja na temat wyników przeprowadzonych konsultacji  społecznych - PDF

 


2021.04.29

Zarząd Powiatu Zawierciańskiego

ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Zawierciańskiego w przedmiocie przyjęcia
Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2021 – 2026

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji - DOC

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji - PDF

Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2021 – 2026

Uchwała - DOC

Uchwała - PDF

Formularz konsultacji - DOC

Informacja na temat wyników przeprowadzonych konsultacji  społecznych - DOC

Informacja na temat wyników przeprowadzonych konsultacji  społecznych - PDF

 


2018.11.06

Informacja o wyniku postępowania

"Obsługa bankowa w zakresie zlecania bankowi dokonywania wypłat świadczeń pieniężnych
dla bezrobotnych i innych uprawnionych osób realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu"


2018.10.25

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu zaprasza do składania ofert  na wykonanie usługi
"Obsługa bankowa w zakresie zlecania bankowi dokonywania wypłat świadczeń pieniężnych
dla bezrobotnych i innych uprawnionych osób realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu"

Dokument do pobrania - Załącznik 2
Dokument do pobrania - Załącznik 3

Zmiana ogłoszenia - 2018.10.30


2017.10.23

Informacja o wyborze wykonawcy na wykonanie usługi przeprowadzenia badań lokalnego rynku pracy w zakresie zapotrzebowania na zawody.


2017.10.03

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu zaprasza do składania ofert  na wykonanie usługi
przeprowadzenia badań lokalnego rynku pracy w zakresie zapotrzebowania na zawody

Aktualizacja: Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu informuje, iż termin składania ofert na
przeprowadzenie badań lokalnego rynku pracy w zakresie zapotrzebowania na zawody
zostaje przedłużony do dnia 18.10.2017r.


2016.02.19

Informacja dot. przygotowania zawodowego dorosłych


2014.04.04

Informacja o wynikach ogłoszenia w sprawie wykonania usługi "wsparcie psychologiczno-doradcze" w ramach realizowanego projektu "Czas na staż" POKL, Poddziałanie 6.1.1.


2014.03.21

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu zaprasza do składania ofert  na wykonanie usługi „wsparcie psychologiczno-doradcze” w ramach  realizowanego projektu  „Czas na staż”  POKL, Poddziałanie 6.1.1.

Dokumenty do pobrania - Formularz ofertowy

 

Wytworzył:
Anna Nowak
(2014-03-21)
Udostępnił:
Nowak Anna
(2014-03-21 10:21:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Nowak Anna
(2024-04-26 08:54:38)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki