Rejestry

Zasady i sposób udostępniania danych z rejestrów i ewidencji

Dane z rejestrów podlegające ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

Dane podlegają udostępnieniu w trybie i na zasadach określonych ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1764).

Poniżej prezentujemy Państwu wykaz rejestrów obowiązujących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu

 

Jawny rejestr zbiorów danych.

 

Wytworzył:
Anna Nowak
(2018-03-01)
Udostępnił:
Nowak Anna
(2018-03-12 14:03:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Nowak Anna
(2018-03-12 14:23:51)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki