Informacja

Obowiązek informacyjny:

 

Inspektor Ochrony Danych

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

Obowiązki Inspektora Ochrony Danych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu pełni Mirosław Górski, z którym można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: iod@pup-zawiercie.pl

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych – informacje ogólne

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych – dla bezrobotnego

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych – dla kontrahenta

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych – dla pracodawcy


Druk wycofania zgody na przetwarzanie danych PUP ZAWIERCIE

 

"Informujemy, że  Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu nie rozpatruje oraz nie odpowiada na oferty pracy (CV) złożone poza toczącymi się naborami na wolne stanowiska urzędnicze zgodnie z zasadami naboru pracowników samorządowych, określone ustawie z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Nadesłane ww. oferty są niszczone."

 

 

Wytworzył:
Anna Nowak
Udostępnił:
Nowak Anna
(2018-05-24 14:02:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Nowak Anna
(2022-02-28 09:45:11)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki